Välkommen

Vad är excenterpressar? På denna sida vill vi svara på frågor och ge tips och inspiration om pressning i olika former. Varmt välkommen till excenterpressar.se.


Läs mer

Dragpressning

Skräddarsydda servopressar ger bättre ekonomi

Det finns goda anledningar till att många svenska verkstäder väljer att investera en hel del i ny teknik. Med skräddarsydda servopressar så finns det pengar att spara. Investeringen har man igen på flera sätt. Lägre kostnader för energi får betydelse och så även att man kan tillverka mer snabbare. Med goda resultat så blir det ju även möjligt att konkurrera och få fler kunder som vill ha riktigt hög kvalitet på de pressade detaljerna.

Lägre energikostnader med bra servopressar

Energi är en viktig fråga inom industri. Det kostar pengar att driva maskiner och man letar hela tiden efter energisnåla lösningar som fortsatt är bra. Man kan ju inte dra ner på styrka och snabbhet då man måste leva upp till krav om detta. Något som man kanske inte alltid tänker på är att alla projekt inte kräver samma typ av servopressar. Det finns olika varianter och det är faktiskt så att pressenheter som är överdimensionerade för projekten som man driver också kostar mer. De kommer att dra mer energi trots att detta inte behövs.

Det kan rentav vara så att man kommer att spara genom att skaffa mer än en servopress. På så vis så kan man välja rätt maskin för rätt uppdrag. Sedan så är det också så att en modern press kan anpassas till olika projekt. Det betyder att man kan ställa in den så att den jobbar med rätt kraft och kortare arbetstid.

Kortare tillverkningstid

Kort tillverkningstid är också något som kan innebära besparingar och större förtjänster. Om man kan ta emot fler beställningar på kortare tid så är det väldigt bra. Med en skräddarsydd pressmaskin så kan man göra det. Den går att ställa om och den jobbar snabbt. Modern teknik och programmering gör att en verkstad som är rätt så liten kan fungera som källan till tusentals delar per vecka. Med ökad produktion så kan man alltså ganska snart ha igen den kostnad som investeringen i nya servopressar innebar.

Perfekta resultat

Slutkunden vill att det ska gå snabbt men också att resultatet ska vara perfekt. Det är inte små krav. Men nyare servopressar kan leva upp till kraven. De kan spotta ut del efter del som håller perfekta dimensioner. Det här är något som gör att man kan få nya kunder och behålla de som redan finns. Med hög kvalitet så kommer ett högre pris också att accepteras och det är viktigt att tänka på. Kan man sälja fler delar och produkter som tillverkas snabbt och perfekt så har man ju en riktigt bra lösning. Lägg till detta att moderna pressar kräver mindre underhåll och är enkla att använda. Det påverkar också ekonomin på ett positivt sätt!

8 Feb 2018