Välkommen

Vad är excenterpressar? På denna sida vill vi svara på frågor och ge tips och inspiration om pressning i olika former. Varmt välkommen till excenterpressar.se.


Läs mer

Dragpressning

Plockpress

Idag finns det så oändligt många möjligheter vad gäller arbete med pressar. Moderna styrsystem är utvecklade för att kunna sammanfoga en produktion med olika moduler på ett effektivt sätt. Här kan man lita på att systemet är så underhållsfritt som möjligt och att det inkluderar plockpress för säkert plockarbete. Det finns förstås många viktiga saker att tänka på då man ser närmre på nya styrsystem för pressar. Det är viktigt att systemet anpassas till den egna produktionslinjen samt att man får den support som behövs för att arbetet ska fortgå på ett smidigt vis.

Då man är intresserad av att köpa en begagnad press så finns det en hel del maskiner att tillgå. Dessa är inte svåra att finna men man ska komma ihåg att man som köpare har ansvar för att pressen lever upp till de regler som gäller.

Styrsystem för plockpressar

En plockpress måste klara snabba arbeten som upprepas med jämn intervall på ett säkert sätt. Nuförtiden så programeras plockpressen med hjälp av smidiga styrsystem som även inkluderar andra moduler som finns på produktionslinjen. Om man har äldre maskiner så kan det vara så att vissa av dessa fungerar delvis manuellt. Detta betyder inte att man inte kan skaffa ett smart styrsystem för sina pressar. Genom att använda sig av en variant som kan anpassas till den aktuella situationen så når man en lösning som blir smidig och som bidrar till en säker och effektiv produktion.

Köpa begagnad plockpress

Det går att finna begagnade plockpressar i annonser online men de är inte alltid frekvent förekommande. Man kan finna äldre varianter med pedal eller nyare modeller som är fullkomligt automatiska. Pressar som tillverkades för 30 år sedan är fortfarande fullt användbara, men det är klart att man måste ta reda på i vilket skick pressen är innan man köper den. Det här kan vara enklare sagt än gjort, särskilt om man inte själv har en lång erfarenhet av de äldre modellerna. Eftersom detta trots allt är en ganska begränsad marknad så ska man kunna diskutera om pris och se till att pressen verkligen är i gott skick om detta påstås.

Viktigt att komma ihåg som köpare

Som köpare av en plockpress så måste man alltid komma ihåg att man själv har ansvaret för att den kommer att hålla de regler och föreskrifter som gäller för säkerhet. Skulle man köpa en plockpress som sedan inte lever upp till de krav som gäller i Sverige så måste man se till att den repareras och fixas så att den är laglig att använda. Det här kan i värsta fall bli en dyr historia som kanske leder till att man till sist skrotar pressen. Lägg till detta den tid man förlorar bara på att undersöka om det går att få pressen i dugligt skick.

Det är lagen om arbetsutrustning som är viktig att ha koll på då man köper en begagnad press. Det finns olika kategorier för pressar och då man beställer en begagnad variant så måste man ange vilken klass den måste uppfylla. Om man specificerar detta redan i beställningen så finns det mindre utrymme för missförstånd som kan leda till dyra konsekvenser.