Välkommen

Vad är excenterpressar? På denna sida vill vi svara på frågor och ge tips och inspiration om pressning i olika former. Varmt välkommen till excenterpressar.se.


Läs mer

Dragpressning

Bearbetning av ecobrass för en bättre värld

Idag finns det viktiga regler för vilka material som får användas i metallbearbetning. Reglerna och direktiven är till för att skydda oss och vår miljö. Med bearbetning av ecobrass får vi en bättre värld fri från den bly som annars hade spillts ut och förgiftat vår miljö!

Bearbetning av ecobrass behövs!

Med bearbetning av ecobrass går det att tillverka många viktiga applikationer. Ecobrassen är mässing som är utan bly. Det här är en metall som är godkänd enligt RoHS-direktivet för elektronik såväl som i enlighet med DWD och SDWA.

Vatten som ska rinna genom kopparledningar bör hållas rent. Om vi får in bly i våra hem via dricksvattnet är det otroligt farligt. Det behöver vi inte oroa oss för när dricksvattenapplikationer kan tillverkas av ecobrass.

Materialet ingår i ledningar och i elektriska applikationer inom fordonsindustrin. Ecobrassen används som material i elmopeder, bilar och flygplan. Vår miljö mår mycket bättre då dessa fordon som ständigt tillverkas i nya upplagor inte fylls med material som släpper ut tungmetaller.

Ecobrassen klarar sig under vatten!

Sänk ner ecobrassen i vatten eller låt dricksvatten flöda genom den dag ut och dag in. Det är inga problem för det här materialet rostar inte. Det går att lita på och det gör förstås att installationen av ecobrass-ledningar i vattenmiljöer är att föredra. Då slipper man ju tänka på att byta ut i tid och otid på grund av naturliga rostskador.

All elektronik har en slutstation

Något vi inte alltid tänker på är hur stora mängder elektronikavfall som finns i vår värld. Ingen elektrisk applikation håller för evigt. När den är färdig med sitt livsuppdrag kommer den att hamna i soporna.

I länder som Sverige har vi bättre avfallshantering på så vis att vi sysslar en hel del med sortering av avfall. Men trots detta är det mycket skräp som hamnar på fel plats. Ponera att detta skräp innehåller bly som kan läcka ut i naturen och sakta men säkert tillbaka till oss via föda och dricksvatten.

Ecobrassen får stor betydelse på lång sikt då halterna av bly som läcker ut med elektroniksoporna minskar. Direktiven som styr produktionen med mindre tungmetaller har över 10 år på nacken och har redan nu börjat visa effekt. Det är positivt och en god anledning till att förespråka fortsatt utveckling av ecobrass-produktionen.

Ecobrassen är inte enkel att bearbeta

Allt låter ju fantastiskt och det kan tyckas självklart att välja bearbetning av ecobrass för olika projekt. Det är det också för många industrier men det finns en liten hake i det hela. Den haken är att ecobrassen är svår att bearbeta.

På grund av att ecobrass inte innehåller bly är det svårare att jobba med den. Det räcker inte med en vanlig automatpress. Särskilda maskiner och verktyg ska till. Dessutom bör de som driver bearbetningsprocessen ha riktigt god kunskap om hur ecobrass ska formas.

Det betyder att det är otroligt viktigt att rätt verkstäder jobbar med formningen av ecobrass så att den ändå kan bli kostnadseffektiv med goda resultat.

22 Nov 2020