Välkommen

Vad är excenterpressar? På denna sida vill vi svara på frågor och ge tips och inspiration om pressning i olika former. Varmt välkommen till excenterpressar.se.


Läs mer

Dragpressning

Automatsvarvning

Idag är industrin beroende av svarvning som sker automatiskt. Man har sedan länge övergått från de manuella metoderna som innebar att operatören fick jobba mycket fysiskt med att mata svarven med nya material samt driva spakar för att de roterande rörelserna skulle hamna i rätt läge. Även om man med automatisk svarvning för det mesta syftar till de cnc-styrda svarvarna så finns det fortfarande modeller som inte är fullkomligt automatiserade. Det här ställer en hel del krav på operatörer som måste ha kunskap om olika slags styrsystem för att kunna driva en produktionslinje på ett vettigt sätt.

Automatsvarvning i Gnosjöregionen

I den välkända Gnosjöregionen finns det mängder av företag som jobbar med skärande bearbetning så som automatsvarvning. Besök företag som jobbar med automatsvarvning och annan svarvning, längdsvarvning, cnc-svarvning och fleroperationssvarvning »

En automatisk process

Det som kännetecknar en automatisk svarv är att den har komponenter som gör att svarven matar fram materialet som ska svarvas, svarvar det och fångar upp den färdiga komponenten. Operatören av automatisvarvning behöver bara överse processen och ingripa då fel uppstår eller då det behövs nya inställningar för en ny typ av komponent. Detta ger utrymme för en arbetsprocess som är effektivare och även bättre för den som ska jobba.

Då automatiska svarvar först kom i bruk så var det ofta så att man behövde göra många manuella justeringar av de skivor som roterar och styr hävarmarna i svarven. Man brukar säga att dessa svarvar är kurvstyrda eftersom skivorna har formen av kurvor. Det är dessa skivor som för verktygen framåt med rätt precision och hastighet.

Modern svarvning

Det har skett en del förändringar inom verkstadsindustrin och under 2000-talet så har de automatiska svarvarna blivit ännu mer automatiska tack vare datoriserade styrprogram. Dessutom så har man lyckats ersätta kurvorna med servomotorer. Dessa motorer kan man styra med hjälp av datorprogram vilket minskar på de manuella justeringarna som måste göras på varje svarv. Även om man jobbar med automatsvarvning där varje maskin har sin egen styrning så blir det fortfarande enklare för operatören att planera och överse produktionen när det manuella arbetet har minskat. Att modern svarvning har blivit en konst som sitter mer i huvudet än i händerna kan man se i nya företeelser som SM i svarvning och andra evenemang där blivande operatörer får visa prov på sin skicklighet och innovation.

Fördelarna med automatsvarvning

Det finns många fördelar med den nya automatiska tekniken för svarvning. Produktionseffektiviteten har givetvis ökat då man kan få fram en stor volym av komponenter på kort tid. Tekniken passar utmärkt för mindre detaljer som måste hålla samma storlek och design. Man slipper testa manuellt för att komma fram till rätt inställningar eftersom detta kan göras med hjälp av datorprogram. Det leder till att man med automatisk svarvning sparar både tid och pengar. De företag som jobbar med svarvning och fräsning kan erbjuda flexibilitet och framtagning av olika slags komponenter med en och samma produktionslinje.

För den som jobbar med cnc-svarvning så är fördelen att jobbet numera är mycket engagerande och utvecklande. I och med att tekniken och styrsystemen hela tiden förbättras så måste man lära sig nytt och kanske själv vara med och påverka processen. Detta har gjort jobbet med automatsvarvning till ett eftertraktat yrke med goda framtidsutsikter. I och med att Sverige hänger med i utvecklingen och är med att driva på den så gynnas den svenska industrin och ekonomin av automatisk svarvning.