Välkommen

Vad är excenterpressar? På denna sida vill vi svara på frågor och ge tips och inspiration om pressning i olika former. Varmt välkommen till excenterpressar.se.


Läs mer

Dragpressning

Skärande bearbetning

I Sverige finns det en fin tradition av innovation och framsteg vad gäller verkstadsindustrin. Det är kanske på grund av detta som det idag finns så många bra val för skärande bearbetning runtom i Sverige. De nya tekniker för svarvning och fräsning som har introducerats på marknaden under 2000-talet har tagits emot och integrerats på små och stora företag. Utbildningarna inom cnc-teknik hänger med vilket leder till att utvecklingen fortsatt går framåt med nya jobbtillfällen och ett attraktivt utbud av tjänster för den svenska och den internationella marknaden.

Produktion i liten och stor skala

Även om processen med att skära bort material från ett arbetsstycke ser likadan ut oavsett om man jobbar i stora dimensioner eller i mindre skala så är det klart att det krävs olika kraft och olika eggar för att klara jobbet. Beroende på användningsområde så kommer materialen i skären som används för skärande bearbetning att variera. För mjukare material så kan man fortfarande stöta på skär av härdat kolstål vilket annars anses vara en äldre teknik som inte lönar sig för hårdare material. Här finns mer info.

Numera är det vanligare att finna svarvar och fräsar som använder sig av skär som är gjorda av en hårdmetall som även har belagts med material som titannitrid. Det här ger en längre hållbarhet vilket är viktigt när man jobbar med en intensiv produktionslinje av många komponenter. Det är inte bara hållbarhet i själva skäret som är viktigt. Man har även lyckats ta fram skär som inte nöter materialen som ska beskäras på fel sätt. På så vis kan man utnyttja de stycken som ska beskäras maximalt och slippa onödigt svinn.

Utveckling och framsteg

Det forskas fortfarande en hel del inom området för bearbetning av metallkomponenter. Man studerar bland annat hur olika material beter sig, vilka termiska egenskaper de har och hur materialen kan beskäras på ett effektivt sätt med olika slags material och teknik. Numera behöver man inte rent praktiskt testa olika teorier eftersom det går att matematiskt simulera detta med hjälp av datorprogram.

Ser man på moderna produktionslinjer där man använder sig av cnc-svarvning och fräsning så sker det även en hel del inom styrningsprocessen. Genom nya styrsystem så kan man automatisera processen och samköra olika moduler för att uppnå effektivitet. Den som jobbar som operatör behöver förstås lära sig mer om beräkning och mätning med dessa nya system, men i slutändan så har man möjlighet att erbjuda kunder större flexibilitet och en exakthet som gynnar alla som är inblandade i tillverkningsprocessen.

Leverantörer av skärande bearbetning

Idag kan man dra stor nytta av företag som har implementerat det senaste inom beskärningsteknik. Det finns leverantörer av skärande bearbetning som kan erbjuda kompletta lösningar. Med välsorterade materiallager så kan dessa företag snabbt möta behovet som finns. Moderna metoder som vattenskärning, laserskärning och cnc bearbetning finns alla under ett tak för att ge en komplett service där det går att välja den teknik som kommer att vara kostnadseffektiv och leda till de bästa resultaten. Dessutom så möts man idag av kunnig personal som vet hur man kan komma fram till den metod och teknik som är att föredra för en viss typ av metallproduktion. Hitta leverantörer här här och här.