Välkommen

Vad är excenterpressar? På denna sida vill vi svara på frågor och ge tips och inspiration om pressning i olika former. Varmt välkommen till excenterpressar.se.


Läs mer

Dragpressning

CNC-svarvning

För tillverkning av runda komponenter så är cnc-svarvning den bästa metod och teknik som finns att tillgå. Cnc står för Computerized Numerical Control vilket helt enkelt betyder att dessa maskiner styrs av en dator. Det finns olika typer av cnc-svarvar och de större maskinerna är till för större arbetsstycken medan mindre maskiner används för mindre metallstycken. En verkstad kan bestå av många olika typer av svarvar, men gemensamt för cnc-svarvarna är att de styrs av ett datorprogram som gör det lättare att planera och hantera produktionen. Med cnc så når man en precision som gör det möjligt att tillverka exakta kopior av mindre komponenter i hög volym. Jobbet beskrivs som roligt och intressant av de som har titeln cnc-operatör.

Cnc-programmering

En cnc-svarv är datorstyrd. Detta betyder att man planerar produktionen med svarven via ett speciellt styrsystem. Med detta kan man göra exakta beräkningar och inställningar för den komponent som man vill ta fram. Idag finns det olika typer av styrsystem som är anpassade till en viss svarv. Det är fascinerande att se en cnc-svarv ta fram små komponenter med detaljer. Det hela tycks så enkelt men det skulle aldrig fungera om maskinen inte programmerats rätt med cnc-programmering. Det ligger stor precision bakom varje rörelse och det gäller att hantera datorprogrammen på rätt sätt för att processen ska fungera. Liksom med alla datorprogram så kan cnc-styrsystem haka upp sig eller få problem på olika sätt. Detta är något som man måste kunna lösa snabbt för att produktionen av komponenter med cnc-svarvarna inte ska bli lidande.

Produktionslinjer med stor effektivitet

Det som kännetecknar produktionslinjer med cnc-svarvar är att de är mycket effektiva. Man kan få fram stora volymer av komponenter och produktionen kan pågå under dag och natt. För att få ut mest möjliga av cnc-svarvning så brukar verkstäder jobba i olika pass vilket leder till att svarvarna kan prestera maximalt. Samtidigt så måste man underhålla både svarvar och styrsystem och detta görs kontinuerligt för att processen ska förbli effektiv och smidig. Med cnc-tekniken så får man fram komponenter av hög kvalitet till en låg kostnad och det är mycket eftertraktat både av den svenska och av den internationella industrin.

Cnc-operatörer

Duktiga cnc-operatörer efterfrågas av den svenska industrin och om man gillar att jobba med matematiskt tänkande för att ta fram komponenter så kan detta verkligen vara ett mycket intressant jobb. I och med att cnc-svarvning är fullkomligt automatiskt så slipper operatören syssla med lyft och vridmoment som mekanisk svarvning traditionellt inneburit. Idag så sköts inmatning av material och även utmatning av komponenter automatiskt och det är sällan som den som jobbar som operatör behöver driva en maskin med spakar. Alla inställningar görs istället på kontrollpanelen och sedan så måste operatören följa driften och se till att allt flyter på som det ska.

Detta kräver förstås en del tålamod, men för den som gillar att ta till sig ny kunskap och jobba med problemlösning så är jobbet perfekt. Idag jobbar den äldre generationen av operatörer tillsammans med nyutbildade cnc-operatörer. Kombinationen av erfarenhet och nya kunskaper leder till en produktion av metallkomponenter som är i världsklass. Därför är det inte svårt att hitta bra företag i Sverige som kan erbjuda kostandseffektiv cnc-svarvning.

Vill du lära dig mer om cnc-svarvning kan du läsa vidare här.