Välkommen

Vad är excenterpressar? På denna sida vill vi svara på frågor och ge tips och inspiration om pressning i olika former. Varmt välkommen till excenterpressar.se.


Läs mer

Dragpressning

Metallbearbetning

Idag finns det ett stort behov an metallbearbetning, och man eftersöker särskilt kombinationen av kompetens, erfarenhet och ny teknik. Numera ska en produktionslinje vara komplett och ge snabba resultat. Detta kräver att de som jobbar som operatörer har rätt kunskap men även att de har rätt teknisk utrustning att tillgå. Att jobba med stora metallarbeten kräver även en viss typ av maskiner och verkstad som gör det möjligt att få fram precision och rätt hantering av material och maskiner.

Stora volymer

Många industrier kräver nya komponenter i rask takt. Detta är en god nyhet för de företag som kan leverera metallarbetning av komponenter som behövs i större volymer. Idag kan man med hjälp av fräsning och svarvning ta fram detaljer och sedan upprepa detta med precision i hur många kopior som helst. Att de här tjänsterna behövs är något som märks tydligt, och behovet av nya cnc-operatörer är stort. Det tillverkas även nya maskiner för metallbearbetning och bland dessa finns det varianter som använder laserstråle, ultraljudsvågor, plasmabåge och magnetisk puls. Många företag som erbjuder metallbearbetning jobbar även med legotillverkning och framställning av verktyg och fixturer.

Nya styrsystem

I och med att utvecklingen går framåt så finner många företag att de står med en produktionslinje som inte är fullständigt integrerad. Man måste gå runt och ställa in individuella system för att produktionen ska fortsätta. Om en maskin lägger av så kan detta drabba hela presslinjen och detta är riskfullt när man har stora beställningar och tajta leveransdatum. För att hantera denna situation så är det många som investerar i nya styrsystem som kan dra ner på arbetstiden och även göra det möjligt att erhålla bättre service. Numera är det inte ovanligt att det företag som erbjuder metallbearbetning även hjälper till med nödvändig mätning.

Större krav ställs på operatörer men deras arbete blir också roligare i och med att tekniken för styrsystem utvecklas. Man kan jobba säkert och får fram resultat som är precisa och i enlighet med den tidsplanering som man har. Dessutom så blir det enklare att jobba ihop i ett lag då man hanterar ett enda styrsystem och inte behöver ta in information från flera för att analysera dessa individuellt och som grupp.

En komplett produktionslinje

När man jobbar med en komplett produktionslinje för metallbearbetning så är det mycket viktigt att den håller de säkerhetskrav som gäller i Sverige. Med äldre maskiner så kan det ibland vara så att de måste uppdateras för att leva upp till dagens krav. I och med att man kan jobba med automatiserade produktionslinjer så går det att få mer gjort på ett och samma ställe. Detta leder till bättre service och nya möjligheter till lyckade samarbeten.

Säkerhet och miljö

Oavsett om man jobbar med spånavskiljande metallbearbetning (slipning, svarvning och fräsning), eller med plastisk bearbetning (bockning, valsning, smidning, pressning och dragning) så är säkerhet och miljöaspekter viktiga. Det är en människa som står vid maskinen och därför är det viktigt att man jobbar med produkter som är säkra för människan och miljön. Idag finns det högpresterande produkter som har en bas av förnyelsebara råvaror och som kan användas för goda resultat inom metallbearbetning.