Välkommen

Vad är excenterpressar? På denna sida vill vi svara på frågor och ge tips och inspiration om pressning i olika former. Varmt välkommen till excenterpressar.se.


Läs mer

Dragpressning

Service och reservdelar till excenterpressar

Det finns många företag i Sverige som kan hjälpa till med reservdelar till excenterpressar. Om pressen har råkat ut för ett fel så behöver detta inte betyda att den har gjort sitt. Med en äldre modell så kanske man tänker att det är dags att skaffa något modernare men man bör först ta reda på vad en reparation skulle kosta. Äldre excenterpressar kan nämligen hålla en utomordentlig kvalitet även då man har fått byta ut någon del.

För att hitta en service med reservdelar till excenterpressar så kan man söka online. I vissa fall så kanske delarna måste importeras vilket innebär väntetid, men det får man ta om man inte vill lägga ner en större summa på en helt ny excenterpress.

Hitta rätt delar

När en excenterpress lägger av så kan det vara bråttom. En hel produktionslinje kan ju påverkas av att pressen står still, och för att undvika förseningar och förluster så gäller det att hitta rätt delar snabbt. I förebyggande syfte så bör man behålla kontakten med den som levererade excenterpressen. Om den var begagnad så kanske man fick hjälp med att inspektera pressen av en branschman som även hade råd och tips om reservdelar till excenterpressar. Det här är den typ av information som man behöver snabbt då man väl behöver den. Visst kan du söka online och börja ringa runt, men betänk den tid det spar att redan nu veta vilka företag som har de delar som passar dina excenterpressar.

Support och service

I många fall så kan man undvika problem med trasiga delar genom att förbättra underhållet av excenterpressen. Det här är lättare med moderna modeller där man har en bättre överblick och kan plocka loss de olika komponenterna för rengöring och underhåll. Äldre pressar kan också hanteras på rätt sätt för att hållbarheten ska förlängas. Det är inte ovanligt att de företag som erbjuder reservdelar för excenterpressar även kan hjälpa till med förebyggande teknik så att pressen kan hanteras på ett bättre sätt. Man kan dra stor nytta av att behålla kontakten med det företag som tar hand om reparationen för att få support och hjälp med skötsel av pressar.

Genom smidig support och service så slipper man driftsstopp som kan bli dyra. Här är det också viktigt att tänka på tillgängligheten så att man inte behöver vänta länge på att ens komma i kontakt med den support som man behöver.

Lokala alternativ

Om man har ett stort behov av sin press så kan man ju inte vänta hur länge som helst på att få fatt i reservdelar och reparera. I detta fall så kan det vara bra att försöka hitta ett lokalt alternativ. I många fall så får man ju importera delarna från andra länder, men det beror förstås på vilken typ av excenterpress som man har. En riktigt bra service har ett lager med de delar som behövs och kan dessutom erbjuda snabb och kostnadseffektiv reparation. Det kan också vara bra att få ordentlig dokumentation. Denna kan man använda vid det tillfälle att man vill sälja pressen vidare och då behöver styrka uppgifterna om renoveringen som gjorts.

Service av excenterpressar

Den som jobbar med en helautomatisk excenterpress behöver inte tänka lika mycket på underhåll som den som har en äldre variant som kan fungera både manuellt och automatiskt. Idag utvecklas pressar som är enkla att läsa av och plocka isär så att man snabbt kan ta reda på vad som behöver åtgärdas. Styrsystem som utvecklas är också anpassade för att möta dagens höga krav om underhåll och service av excenterpressar. Dessa krav är till för att hålla en högre säkerhet, men man kan även se att moderna pressar fungerar på ett effektivt sätt som gynnar hela arbetsprocessen.

Underhåll av pressen Det är mycket viktigt att man tar hand om sin excenterpress. Maskinen ska underhållas regelbundet för att fortsatt fungera på ett tillfredställande vis. Det här är något som kräver kunskap om den specifika press man använder men även allmänt om de säkerhetsföreskrifter som gäller för bruk av excenterpressar. Den som vill utveckla sitt kunnande kan ta en kurs och lära sig mer om hur man underhåller olika typer av pressar. Det här kan vara information och kunskap som man har stor nytta av för framtida uppgifter.

Moderna excenterpressar är utformade på ett sätt som gör det mycket lättare att underhålla dem. Med genomskinliga komponenter och möjlighet att enkelt plocka isär delarna så blir det lättare att hålla rent och att åtgärda eventuella fel. Då man får behov av reservdelar så är det såklart praktiskt att vända sig till ett företag som kan ge både service av excentpressar och även erhålla de reservdelar som kan tänkas behövas.

Lokala alternativ Idag lever vi i en värld där man kan komma i kontakt med en människa på andra sidan jordklotet med hjälp av några musklick. Detta påverkar även service av excenterpressar på så vis att information och reservdelar är lättare att komma åt på en global marknad. Nu kan det dock vara bäst att välja ett lokalt alternativ för att serva en press. Beroende på maskinens ålder så kanske den bästa kunskapen finns där man först handlade den. För ovanligare delar och märken så kan det vara ett riktigt bra stöd att man har möjlighet att kontakta internationella företag som antingen kan skicka de delar man behöver eller ge värdefull information via email och telefon.

Om man ska köpa en ny press så kan det kännas lockande att utnyttja fördelaktiga priser från utländska leverantörer, men man ska komma ihåg att dessa maskiner inte alltid kommer med den support man kan tänkas behöva. Lokala alternativ för köp och service av excenterpressar är alltid att rekommendera eftersom man då får det stöd man behöver.

Besiktning av press

Innan man skaffar en begagnad excenterpress som sägs vara i gott skick så bör man kontrollera om den har besiktigats av SMP (Svensk Maskinprovning). Detta betyder förstås inte att en begagnad press som inte gått igenom denna besiktning kommer att behöva en massa service och reperationer. När man handlar begagnat så är det dock alltid bra om man kan få hjälp av en kunnig person som kan bedöma kvalitet och funktionalitet. Nyare excenterpressar har ju ofta backup med service från den som levererat maskinen.