Välkommen

Vad är excenterpressar? På denna sida vill vi svara på frågor och ge tips och inspiration om pressning i olika former. Varmt välkommen till excenterpressar.se.


Läs mer

Dragpressning

Lokal skärande bearbetning leder till bättre hållbarhet

Det finns mycket att vinna på en lokal industri. Idag kan många svenska industriföretag erbjuda olika typer av skärande bearbetning som har anpassats till svenska regler och krav för hållbarhet. Lokal tillverkning innebär flera fina fördelar vad gäller miljö men handlar ju om mer än att dra nerpå utsläpp och att filtrera det spill som uppstår.

Skärande bearbetning börjar med materialutvinning

Något som kan vara viktigt att beakta i sammanhanget är att skärande bearbetning inte börjar och slutar med själva beskärningen. De metallmaterial som används för att tillverka delar, produkter och möbler måste utvinnas på något vis. Det finns förslag om hållbarhetsmärkning även för metallindustrin.

Tanken med den här typen av märkning är att man med den skulle kunna garantera att utvinningen av de råvaror som används inom metallbearbetning är hållbar. En del av den utvinningen kan ju också ske lokalt då Sverige fortsatt är ett land med goda källor till mineraler och metaller.

Lokala processer drar ner på transporter

Något som garanterat leder till bättre hållbarhet är kortare transportvägar. Här får vi förstås också betänka transport av material för produktionen. Om det är så att ett företag måste beställa material och mer från andra länder så innebär det också större utsläpp.

Men i Sverige kan vi ju se hur industriföretagen samlas i regioner och det är bra. Samarbeten för att färdigställa projekt kan därmed formas så att de inte kräver onödiga transporter. När en del eller produkt är färdig går det också att förlägga slutarbeten lokalt för att till sist transportera till slutkund som också finns i Sverige.

Med tanke på energiförbruket

I Sverige har vi ju länge jobbat med frågor omkring energi. Ett industriföretag som kan erbjuda CNC-svarvning som skärande bearbetning kan också välja en form av energi som är hållbar. Dessutom finns det numera metoder som kan anses vara mer eller mindre hållbara med tanke på el-förbruk.

Med god kunskap så är det möjligt att välja metoder som laserskärning när det kan anses vara skäligt och satsa på energieffektivare metoder för större projekt genom att till exempel använda CNC-maskiner.

22 Aug 2022